slide-1 slide-2 slide-3
HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerk maken en plannen begint al steeds vroeger op de basisschool. Sommige kinderen hebben er geen enkele moeite mee, maar bij anderen levert het altijd strijd op. Het begeleiden van een kind met het plannen, maken, leren en overhoren van het huiswerk kan dan een lastige taak zijn voor ouders. Huiswerkbegeleiding biedt hierbij een uitkomst; duidelijkheid voor het kind en rust voor jullie als ouders.

Huiswerkbegeleiding kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Er kan samen met het kind gekeken worden naar het opgegeven huiswerk en hoe dit gepland kan worden in de weekplanning. Ook kan het kind begeleid worden tijdens het maken van het huiswerk als het vragen of onduidelijkheden heeft betreft de lesstof. Verder kan het kind rustig toetsen leren en zowel mondeling als schriftelijk overhoord worden. Het moment van huiswerkbegeleiding kan ook gebruikt worden om hulp te krijgen bij het maken van een werkstuk, boekbespreking, spreekbeurt of andere presentatie voor in de klas. We oefenen samen presentatietechnieken, zodat het kind uiteindelijk met (meer) zelfvertrouwen voor de groep zal staan.

Neem nu contact op     Bekijk Tarieven