slide-1 slide-2 slide-3
BIJLES

Als een kind met een bepaald vak niet mee kan komen op school, is dat voor het kind vaak erg vervelend. De leerstof gaat te snel en de achterstand wordt steeds groter. Met bijles wordt specifieke aandacht besteed aan een bepaald vakgebied en kunnen achterstanden worden verkleind.

Door samen te oefenen en aan de slag te gaan, zal het kind succeservaringen opdoen en zal het op school beter mee kunnen komen met de leerstof. Bijles wordt in ieder geval gegeven voor de basisvaardigheden zoals rekenen, spelling, grammatica en lezen. Deze basisvaardigheden blijken namelijk steeds belangrijker te zijn en het kan voor een kind erg vervelend zijn als deze vaardigheden achterblijven. Bijles kan ingezet worden als langdurig traject, maar ook bijvoorbeeld eenmalig ter voorbereiding op een toets om even kennis op te halen.

Neem nu contact op     Bekijk Tarieven